МЕТА І ЗАВДАННЯ ОУЖ

 • Головна мета ОУЖ – об’єднувати українське жіноцтво для національного усвідомлення української жінки, піднесення її духового розвитку, освіти, гідности жінки-матері й члена української спільноти;

 • На терені діяльности ОУЖ організувати українок і одружених з українцями жінок-чужинок у Гуртки ОУЖ та заохочувати активно включатися в усі ділянки суспільно-громадської і національно-виховної праці;

 • Дбати про національне виховання українських дітей та допомагати СУБ (головно Спілці Українських Учителів і Виховників) організувати і вести дитячі садки, передшкілля і Школи Українознавства при Відділах СУБ;

 • Вести культурно освітну й мистецьку працю серед українського жіноцтва, влаштовувати зібрання для жінок, наради, конференції, доповіді, читання, курси, мистецькі виставки тощо;

 • Давати моральну, а по можливості й матеріяльну допомогу своїм членам і членам української спільноти, для яких така допомога необхідна;

 • Тримати зв’язки з подібними українськими і чужинецькими, зокрема британськими жіночими організаціями;

 • Інформувати чужинців, зокрема жінок, про життя і діяльність українського жіноцтва й цілого українського народу в Україні й на чужині;

 • Подавати інформації українському жіноцтву про діяльність і розвиток українських жіночих організацій у Україні й інших країнах світу ;

 • Видавати потрібну в діяльності ОУЖ літературу, пропаґувати і розповсюджувати серед українського жіноцтва українське друковане слово, зокрема жіночі видання;

 • Організувати й активізувати в українському житті одруженх з українцями чужинок, які цікавляться українськими справами і діяльністю ОУЖ, скріплювати українськість у наших мішаних родинах.

 • Співпрацювати і координувати свою працю з іншими громадськими та виховними організаціями й установами, зокрема з Секціями і Відділами СУБ;

 • Співпрацювати з жіночими організаціями в Україні та зі східною і західною діяспорами;

 • В міру можливостей нести моральну і матеріяльну допомогу потребуючим в Україні й східній діяспорі.